dissabte, 13 de novembre de 2010

Activitat 12: El procés de momificació

Després de visualitzar aquest vídeo, contesta a les següents preguntes:
 1. A qui pertany l'únic relat on s'explica el procés de momificació?
 2. A quin déu representava el sacerdot que precedia l'embalsamament del faraó?
 3. Què era el que feien primer els sacerdots momificadors? I després, com a segon pas.
 4. Com es deien als vasos on dipositaven els òrgans interns del faraó?
 5. Què feien amb el cor? I els ronyons?
 6. Per què feien servir el natron? Quants dies es deixava posat?
 7. Creus que anaven amb molt de compte alhora de treballar amb el cos del difunt? Com ho saben els arqueòlegs?
 8. A quin museu es troba la col·lecció més ben conservada de mòmies?Quantes mòmies reals té? A quantes dinasties representen? De quants anys estem parlant?
 9. Digues el nom d'algunes de les que apareixen en el reportatge?
 10. De quin material estaven fetes les benes que envoltaven al faraó? Quant temps trigaven a embenar? Quants metres de benes feien falta?
 11. Amagaven alguna cosa entre les benes? Què eren i què representaven?
 12. Per què era tant important el cor?
 13. Qui integrava la comitiva que acompanyava al mort des de casa seva?