dissabte, 25 de setembre de 2010

Resum apartat 1. 5: Estructura de la població: l'activitat econòmica

Hola a tots, aquests divendres passat (dia 24 de setembre) no va donar temps de copiar el resum de l`apartat, per aquest motiu el poso aquí.

1.5. Estructura de la població: l'activitat econòmica.

Distinguim entre:

  • Població activa: conjunt de persones que tenen l'edat mínima per treballar ( 16 anys a Espanya) i que ho fan en la producció de béns i serveis econòmics, o bé que estan en disposició de fer-ho. Dins d'aquesta distinguim entre:
- Població ocupada: és la que treballa.
- Població en atur: la que s'ha quedat sense feina.

  • Població inactiva: Persones en edat legal de treballar i que no estan ocupades ni busquen feina, incapacitats, menors de 16 anys i jubilats.

Sectors econòmics:
  • Sector primari: activitats que tenen relació amb l'explotació de recursos naturals: agricultura, ramaderia, explotació de boscos, pesca i caça.
  • Sector secundari o industrial: activitats dedicades a la transformació de les primeres matèries en productes acabats, semielaborats i producció d'energia. Inclou: activitats industrials, mineria, artesania i la construcció.
  • Sectora terciari: no produeixen béns materials. Inclou activitats com el transport, emmagatzematge, comerç, comunicacions, educació, sanitat, etc.
  • Sector Quaternari: són activitats que donen servei a altres . Inclou: la recerca i desenvolupament, la informàtica, la publicitat, els mitjans de comunicació,etc.