dilluns, 31 de gener de 2011

WEBQUEST: Missió: salvar l'art romànic català. • INTRODUCCIÓ:
Tot va començar amb la descoberta d'una nova estrella per part d'en Joan, un noi de 12 anys aficionat a l'astronomia. Aquesta descoberta va posar en alerta als experts de la NASA, una nova estrella? Això no era possible. Les investigacions van confirmar el pitjor dels escenaris, no era una estrella, era un asteroide de 4 km de diàmetre i amb un únic i confirmat destí, la Terra. La col·lisió s'espera d'aquí 50 anys, així que encara queda molt de temps per intentar, amb tots els mitjans possibles, desviar aquesta amenaça.

Tot i així, ahir vareu rebre una trucada d'una comissió internacional que s'ha creat per intentar salvar, en cas de fracas total, les obres d'art més representatives del món. Per aquest motiu, i com a experts en art Romànic, els tècnics d'aquesta comissió reclamen la vostra col·laboració.

 • TASCA:
Heu de buscar les 9 obres d'art més representatives de l'art Romànic Català: 3 obres d'arquitectura, 3 obres d'escultura i tres obres de pintura. Però, com no tindrem molt espai en l'arca espacial per salvar totes les obres d'art del món, d'aquestes nou haureu de triar únicament 3 ( una de cada estil artístic).

 • FEINA:
Un cop fetes les parelles de treball, repartiu la feina que heu de fer:


Busqueu informació sobre l'art romànic i descobriu quines són les obres més importants pels entesos. Heu de realitzar una llista de 9 obres d'art ( 3 d'arquitectura, 3 d'escultura i 3 de pintura). De cada una d'elles heu d'elaborar una fitxa amb les dades que més avall us diré.

Obre una carpeta per desar les imatges guardades i obre un document de text on vagis enganxant les imatges i posant la informació corresponent. Elaboreu una fitxa de les obres d'art on hi aparegui la següent informació:
 • Fotografia de l' obra d'art.
 • Material en la qual està realitzada
 • Època en la que va ser realitzada
 • Descripció de l'obra: senyala si es escultura, arquitectura o pintura; i quines són les seves característiques formals i estètiques.
 • Importància de l'obra.
Ara, d'entre elles, trieu quines són les tres més importants i expliqueu per què ho creieu.

 • PRESENTACIÓ DEL TREBALL:
La portada ha de tenir:

- El títol: "Informe: salvem l'art romànic. Les tres obres més representatives d'aquest estil artístic. "

- Les imatges de les tres obres escollides.

- El grup d'experts que han elaborat l'informe.

Aspectes de forma:

- Lletra Arial (14 pels títols i 12 pel text) o Times New Roman (16 pels títols i 14 pel text ).
- Pàgines numerades.

 • RECURSOS:
Aquí teniu tot un seguit de pàgines web on podeu trobar obres d'art romànic:

- MNAC " Museu Nacional d'Art de Catalunya"
: aquí trobareu moltes obres d'art, sobretot pintures i escultures romàniques.

- CRVB " Centre del romànic de la vall de Boí": el romànic a la vall de Boí, obres més importants d'aquest territori.

- Wikipèdia: "Pintura romànica a Catalunya"


- Wikipèdia: "Esglèsies i monestirs de Catalunya"

- Wikipèdia: " escultura romànica"

 • AUTOAVALUACIÓ:
Mitjançant aquesta taula heu d'avaluar el vostre treball.


CATEGORIA

4

3

2

1

Informació

S'ha realitzat la fitxa i s'ha posat tota la informació sol·licitada.

S'ha realitzat la fitxa, però falta alguna informació sol·licitada.

S'ha realitzat la fitxa, però falta més de dos elements de la informació sol·licitada.

La fitxa a penes té un o dos punts de la informació requerida.


Descripció

La descripció de l'obra s'ajusta a la fotografia escollida i el llenguatge fa servir vocabulari artístic.

La descripció de l'obra s'ajusta més o menys a la fotografia escollida i el llenguatge fet servir és clar.

La descripció de l'obra s'ajusta poc a la fotografia i hi ha errors d'ortografia i sintaxi.

La descripció de l'obra té poc a veure amb la fotografia i hi ha errors d'ortografia i sintaxi greus.

Justificació de l' elecció

Feu servir criteris artístics i històrics per a justificar l'elecció.

Feu servir algun criteri artístic o històric per a justificar l'elecció.

Feu servir criteris que no són artístics i històrics per a justificar l'elecció.

A penes feu servir criteris per justificar l'elecció.

Presentació

El treball està ben presentat i ordenat.

El treball té alguna errada en la presentació.

El treball està desordenat.

El treball està molt desordenat.

Treball en grup

El grup s'ha organitzat el treball de forma equitativa

Cada membre del grup a fet la feina i després s'ha posat en comú.

El grup ha tingut algun problema en l'organització. Algun membre del grup no ha treballat.

El grup no ha funcionat hi han sorgit molts problemes.