dilluns, 24 de gener de 2011

Activitat: Història d'en Joan Roig, pagès


Hola nois i noies, després de llegir la història d'en Joan Roig heu de contestar a les preguntes següents:

  • Preguntes sobre el text:

1. En quin any neix el protagonista de la història?
2. A on?
3. Quants germans té?
4. A quina edat marxa de casa? Per què creus que ho fa? Amb qui marxa?
5. Què ha de menjar per a sobreviure?
6. Un cop arriba a Besalú, què és el primer que veu?
7. Què li diuen que li pot passar si agafa algun peix del riu?
8. Com es diu la filla del vescomte de Besalú?
9. A Besalú hi entren tot ple de pagesos a vendre els seus productes, què fan els soldats de la porta?
10. Als carrers de Besalú hi han artesans?
11. Quant de temps està el protagonista a Besalú?
12. Què fan a fora de les muralles amb els lladres que enxampen?
13. Cap a on marxa el protagonista després de deixar Besalú?
14. Qui mana construir el monestir? Comte de?
15. De què treballa Joan Roig a Ripoll? Quants anys si està?
16. Amb qui marxa el protagonista? A què es dedicava la noia?
17. Arriben a la vall de ...
18. De qui havien estat deslliurades aquelles terres?
19. Què vol dir aprisar la terra?
20. Com van començar a llaurar la terra?
21. A partir de quan comença a arribar gent a la vall d'Odèn? Qui volia prendre les terres als habitants d'aquesta vall?

  • Activitat al fòrum del llibre digital: heu de buscar un país a l'actualitat on la situació dels pagesos sigui molt dura i explicar com és la seva vida.