dilluns, 25 d’abril de 2011

Activitat 4: Conquesta d'Amèrica


Entra en aquesta web: conquesta d'Amèrica i contesta les següents preguntes:

1) Fes una llista de les tres aventures marítimes que s'expliquen a la web i posa el nom del cap de l'expedició, l'any que es va portar a terme, la ruta que es va seguir,quines terres es van descobrir i alguns dels noms que es van posar. Posa un mapa mundi ( pot ser amb l'ordinador o dibuixat) on apareguin les tres rutes marítimes que es van realitzar.

2) Fes una llista dels instruments per a la navegació marítima d'aquesta època i explica quina funció tenien.